Weź kredyt hipoteczny w mBanku i zyskaj:

 •  

  promocja Aktywni płacą mniej

 •  

  okres kredytowania do 35 lat

 •  

  waluta kredytu: złoty polski

 •  

  kwota kredytu od 80 100 zł

 •  

  możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym momencie

 •  

  kredyt na mieszkanie lub zakup domu, budowę domu, remont i wykończenie

 •  

  kredytowanie do 90 proc. wartości zabezpieczenia - domu lub mieszkania

mBank współpracuje z mBankiem Hipotecznym
przy udzielaniu kredytów

Oznacza to, że wnioskując o kredyt hipoteczny składasz wniosek do dwóch banków – mBanku i mBanku Hipotecznego. mBank gwarantuje pomoc profesjonalnego doradcy na każdym etapie wnioskowania o kredyt. Niezależnie od tego, który bank udzieli Ci kredytu, dostęp do jego obsługi zapewnia mBank dając możliwość uzyskania informacji i złożenia dyspozycji przez 24h na dobę, za pośrednictwem nowoczesnego serwisu transakcyjnego, bądź poprzez mLinię.

Promocja „Aktywni Płacą mniej” obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych wnioskujących o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 80 100 zł. Do Promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki jednocześnie: złoży wniosek o kredyt hipoteczny i podpisze w obecności upoważnionego przez bank pracownika oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki określone w regulaminie Promocji, mają prawo do skorzystania z promocyjnej stawki marży dla kredytu hipotecznego w złotych polskich, która zostanie wskazana w Umowie kredytowej.
W celu uzyskania kredytu hipotecznego na warunkach Promocji, należy spełnić następujące warunki: zawrzeć Umowę kredytową zgodnie z „Regulaminem udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A.”, posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu hipotecznego status ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu oferowanego przez Bank (opłata za ubezpieczenie pobierana jest z góry za pierwsze 2 lata od dnia uruchomienia kredytu. Następnie po upływie 2 lat, opłata za ubezpieczenie pobierana jest miesięcznie) i posiadać (co najmniej jeden Kredytobiorca – w przypadku gdy o kredyt/pożyczkę ubiega się więcej niż jedna osoba) rachunek bankowy w mBanku. Jeśli klient nie posiada rachunku w mBanku , może otworzyć przed zawarciem Umowy kredytowej bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard, który będzie Rachunkiem do spłaty rat kredytu w okresie obowiązywania Umowy kredytowej. Kredytobiorca (w przypadku, gdy o kredyt ubiega się więcej, niż jedna osoba, będzie to kredytobiorca z najwyższym dochodem) zobowiązany jest jednocześnie przez okres 5 lat od uruchomienia kredytu hipotecznego dokonywać w każdym miesiącu kalendarzowym zasilenia rachunku do spłaty rat kredytu kwotą całego wynagrodzenia/świadczenia (jeśli osiąga dochód z takich tytułów, jak: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o dzieło i zlecenie, kontrakt menadżerski, emerytura, świadczenie przedemerytalne lub renta)
lub dwukrotności bieżącej raty kredytu (jeśli osiąga dochód z innego tytułu, niż opisane wcześniej) zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej. Szczegółowe zasady dotyczące zasilania rachunku wymaganą kwotą opisane są w regulaminie Promocji.

Promocja „Zamieszkaj w domu marzeń” obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych wnioskujących o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 80 100 zł. Do Promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki jednocześnie: złoży wniosek o kredyt hipoteczny i podpisze w obecności upoważnionego przez bank pracownika oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki określone w regulaminie Promocji, mają prawo do skorzystania z promocyjnej stawki marży dla kredytu hipotecznego w złotych polskich, która zostanie wskazana w Umowie kredytowej.
W celu uzyskania kredytu hipotecznego na warunkach Promocji, należy spełnić następujące warunki: zawrzeć Umowę kredytową zgodnie z „Regulaminem udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A.”, posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu hipotecznego status ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu oferowanego przez Bank (opłata za ubezpieczenie pobierana jest z góry za pierwsze 2 lata od dnia uruchomienia kredytu. Następnie po upływie 2 lat, opłata za ubezpieczenie pobierana jest miesięcznie) i posiadać (co najmniej jeden Kredytobiorca – w przypadku gdy o kredyt/pożyczkę ubiega się więcej niż jedna osoba) rachunek bankowy w mBanku. Jeśli klient nie posiada rachunku w mBanku , może otworzyć przed zawarciem Umowy kredytowej bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard, który będzie Rachunkiem do spłaty rat kredytu w okresie obowiązywania Umowy kredytowej. Kredytobiorca (w przypadku, gdy o kredyt ubiega się więcej, niż jedna osoba, będzie to kredytobiorca z najwyższym dochodem) zobowiązany jest jednocześnie przez okres 5 lat od uruchomienia kredytu hipotecznego dokonywać w każdym miesiącu kalendarzowym zasilenia rachunku do spłaty rat kredytu kwotą całego wynagrodzenia/świadczenia (jeśli osiąga dochód z takich tytułów, jak: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o dzieło i zlecenie, kontrakt menadżerski, emerytura, świadczenie przedemerytalne lub renta) lub dwukrotności bieżącej raty kredytu (jeśli osiąga dochód z innego tytułu, niż opisane wcześniej) zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej. Szczegółowe zasady dotyczące zasilania rachunku wymaganą kwotą opisane są w regulaminie Promocji.

Przyznanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. lub mBank Hipoteczny S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym oraz pożyczką hipoteczną dla osób fizycznych w mBanku określone są w: Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w regulaminie Promocji „Aktywni płaca mniej” , natomiast związane z kredytem hipotecznym w mBanku Hipotecznym: w Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, oraz w Regulaminie Promocji „Zamieszkaj w domu marzeń” dostępnych na tej stronie.  
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-splaty-rat-kredytu-hipotecznego/